Domišljijska igra

Pri razvoju otroka igra pomembno vlogo tudi domišljija, katero otrok razvija preko igre pretiravanja. Na ta način spoznava moč uma. Ko so otroci zatopljeni v igro, je njihovo raziskovanje neomejeno. 

Igra, v kateri otroci sami igrajo vloge, definirajo »pravila«, se soočajo z negotovostjo in težavami do katerih lahko privede takšna, nekontrolirana igra. To pa je nujno potrebno za kasnejše obdobje, ko otroci postanejo odrasli. Namreč, eden od pogojev za višji inteligenčni količnik in večjo inteligenco, ima pomembno vlogo tudi v domišljiji. Tok življenja v katerem živimo oziroma bodo naši otroci živeli nujno kliče po inovativni domišljiji. Preko nje lahko izboljšujemo delovne obveznosti, se dobro počutimo tudi v nejasnih situacijah in smo pozitivno motivirani pri iskanju rešitve ter možnosti za izboljšavo. Manj kot imajo otroci na razpolago dovršenih pripomočkov za igro, bolj to koristi njihovemu razvoju. Zavedati se moramo, da nam že samo okolje v katerem živimo nudi nešteto možnosti za igro. Že samo odlomljena veja je lahko odlično bojno orožje proti zlobnim mestnim in gozdnim škratom. 

 

Slika vir: internet