Otroci in mladostniki so pomembni za naš razvoj

 Vsak starš, pa tudi družba kot celota, je odgovoren, da mladim daje varno okolje za življenje, učenje, rast in igranje. Toda »poškodba« je glavni vzrok smrti in invalidnosti za otroke v vsaki državi članici Evropske unije.

 

EuroSafe (evropska organizacija, ki izvaja preventivne akcije obvarovanja pred poškodbami in promocijo varnosti) spodbuja sprejetje dobrih praks na podlagi dokazov o poškodbah otrok ter mladostnikov po vsej Evropi in prispeva k krepitvi zmogljivosti strokovnjakov na področju zdravja in vseh ustreznih sektorjev za preprečevanje poškodb otrok s povečanjem ozaveščenosti, znanj in spretnosti za odpravo poškodb otrok.

 

Poškodbe otrok je mogoče preprečiti - obstajajo dokazane učinkovite strategije, ki preprečujejo poškodbe ali zmanjšajo resnost njihovega izida. Številne države so uvedle nacionalne in lokalne programe, namenjene preprečevanju poškodb otrok, in dosegajo napredek za izboljšanje varnosti otrok. Takšni programi si seveda zaslužijo širše izvajanje po vsej Evropi.

 

Zelo ranljiva skupina so poleg otrok tudi mladostniki, adolescenti. Mladost je obdobje, polno odkrivanja, izpostavljenosti obvladovanja novih potencialov. Mladostniki niso več kot otroci, vendar še vedno niso popolnoma odrasli. To obdobje je razburljivo, vendar predstavlja veliko. Oblikujejo se nove vrednote, identitete, nove zmogljivosti in omejitve, ki jih lahko vključujemo v različne ravni tveganja. Mladostniki so bistveni sestavni del naše skupnosti, po podatkih Eurostata je v Evropi (EU27) 62,6 milijona adolescentov, starih med 15 in 24 let. Predstavljajo novo mlado delovno silo Evrope, so novi volilci in seveda bodoči starši novih generacij. Evropa mora danes poskrbeti za zdravje in razvojne potrebe mladostnikov, saj gospodarski, politični, ekonomski in družbeni napredek sloni prav na njih.

 

 

 

Vir: EuroSafe, http://www.eurosafe.eu.com