Sprememba Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Na podlagi 8.a člena kateri je opisoval nejasnosti vezane na kompetence izvajalcev usposabljanj in zunanje preglednike je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z novelo omenjenega člena (Ur. list RS, št 74/2017) le-te odpravilo.

To pomeni, da je ravnatelj vrtca ali OŠ odgovoren, kar je tudi s pravnega vidika pravilno, da skrbi za kompetenten kader, ki bo izvajalo preglede igrišč, ki jih nalaga tako standard SIST EN 1176-7:2008, kakor tudi  Priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč »Varna otroška igra«, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo v letu 2008. V kolikor pa se odloči letni pregled poveriti zunanjemu izvajalcu, je prav tako njegova odgovornost, da izbere usposobljeno in kompetentno osebo, ki bo izvedla omenjeni pregled.
Priročnik, ki se ga navaja v 8.a členu, je dobro osnovno vodilo, kako mora biti igrišče obvladovano. Moramo pa biti pozorni, kajti omenjeni dokument od datuma izdaje ni bil revidiran (kljub spremembam posameznih delov standarda) in zato ne odraža zadnjih varnostnih zahtev, ki so zapisane v družini standarda EN 1176.
Z omenjeno spremembo se kaže, da sta se morala in etika tudi v nas odraslih počasi pričeli prebujati in odražati v naših dejanjih. In kdo je boljši vzornik, kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je najtesneje povezano z najbolj ranljivo ciljno skupino?

Vir fotografije: svetovni splet