Oopa! Vse za varno igro

Konferenca "Varna igra 2014"

V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2014«. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave.

Vsebine konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim za varnost otroških in mladostniških igrišč.

Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo finančnega vložka.

Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU, pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v tujini.

General sponsor Sponsor Honorary sponsor Media sponsor Supporters Supporters
Supporters
Nahajate se: Projekti Konferenca "Varna igra 2014"

Kontaktirajte nas

Pišite nam
info@oopa.si

Obiščite nas tudi na:

fb-logotwitter-logo

Pravno obvestilo

Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Reproducirani dokumenti in vsebine morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Zavod za varno igro se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na tem spletnem mestu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti. Uporabniki vse objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Zavod, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Copyright © Zavod za varno igro. Vse pravice pridržane.