Oopa! Vse za varno igro

So igrala danes dovolj varna?

Pogosto slišim pripombo: »Pretirano želimo zavarovati današnje otroke.« Pogosto sem slišala nekaj takega kot: »Kolikokrat so se dejansko zgodile poškodbe na igriščih? Če so bila igrišča primerna za našo igro, zakaj zapletamo tam, kjer ni potrebno.« Včasih sem se tudi sama gugala nad asfaltom ali se prevrnila po njem, kolikor sem bila dolga in široka, plezala po golih jeklenih ceveh, ki so bile nad asfaltom ali – še huje – na kakšnem delovišču, pa mi je vseeno uspelo odrasti.

Zakaj torej toliko nesmiselnega hrupa okrog varnosti na igriščih? V ne tako daljni preteklosti je bilo posvečene manj pozornosti zagotavljanju varnosti na otroškem igrišču. Tako kot veliko drugih sem se tudi jaz zabavala ob igri in jo dobro odnesla. Ne pravim pa, da pri tem niso imeli svojega deleža tudi udarci, odrgnine in še nekaj hujših poškodb, ki pa smo jih otroci poimenovali »bojne rane«, kar je pogostokrat privedlo do krajše ali daljše prepovedi igre, ampak smo na srečo preživeli.

Na veliko igriščih je še vedno v uporabi veliko igralne opreme, ki je izdelana iz jeklenih konstrukcij, ki so prepogosto tudi zarjavele, varovalna podlaga pod igrali pa je zbita zemljina, leseni elementi so slabo obdelani oziroma so prepereli in še bi lahko naštevala o tem, kaj se od moje mladosti ni nič spremenilo. Seveda to pomeni, da so bila igrala narejena v času Jugoslavije in so ostala do danes takšna, kot so bila postavljena takrat.

Ko pogledamo, kako moramo na drugi strani zagotavljati varnost otrok z varnostnim pasom v avtomobilu, varnostno čelado na kolesu, s ščitniki pri rolanju, vidimo, da smo na eni strani otroke zavili v vato, da se jim nič ne zgodi, na drugi strani pa se sprijaznimo s tem, da se igrajo na igralih, na katerih so prisotne številne nevarnosti.

Ali nam varnost otrok pri igri na igralih res ni pomembna ali se samo izgovarjamo, da je to povezano z velikimi naložbami in da si jih v tem času res ne more nihče privoščiti? Res, da je vse povezano s stroški, ampak če poznaš možnosti, ki so na voljo, se lahko igrala in igrišča uredijo tudi s sprejemljivimi stroški, rezultat pa so predvsem zadovoljni otroci, ki se igrajo varneje, to pa pomeni, da so lahko tudi starši, vzgojitelji in lastniki s tem tudi bolj razbremenjeni.

Odstraniti moramo nevarnosti in ne tveganja na naših igriščih.

Tveganje v primerjavi z nevarnostmi

Tveganje vključuje odločitev, iz česar je narejena odločitev. Nevarnost je nekaj, česar ni mogoče videti, zato tudi ni mogoče sprejeti odločitve o tem, da bomo tvegali.

Pojasnilo na primeru:
TVEGANJE: Odtrgana veriga na gugalnici. Odtrgano verigo je mogoče videti, zato se lahko odločimo sami, ali bomo tvegali in se gugalni na takšni gugalnici ali ne.
NEVARNOST: Igrišče nima prave varnostne podlage pod igrali. To je nekaj, česar brez strokovne ocene in pregleda uporabnik ne more vedeti in videti, zato tudi ne more sprejeti odločitve, ali bo tvegal in se igral.

Igra ne prispeva samo k fizičnemu razvoju otroka, ampak tudi pomaga pri splošnem razvoju. Raziskave skozi desetletja so potrdile načelo, da je igra bistvenega pomena za zdrav in celovit razvoj, ki je nepogrešljiv element v učnem procesu. Tako igrišča prispevajo h kognitivnemu, k socialnemu, čustvenemu in k fizičnemu razvoju otroka. Igrišča so med najpomembnejšimi okolji odraščanja za otroke zunaj doma.

Ob hitrem tempu in prenatrpanosti v današnji družbi ter s povečanim nasiljem ostaja za naše otroke vse manj naravnega okolja, v katerem se lahko neovirano igrajo. Na žalost danes veliko odraslih v tem hitrem tempu življenja razume otroško igro kot samoumevno. Igra je bistvena sestavina za zdrav razvoj otrok, v katero morajo biti vključeni tudi starši. Igrišča pa so pogosto tudi kraji nenamernih poškodb. Kot odrasli, ki lažje prepoznavamo nevarnosti, smo dolžni, da ustvarjamo okolje, ki je namenjeno igri otrok kot varno, s tem pa posledično spodbujamo tudi igro. Vsekakor pa bi bila krivična, če bi vsa igrišča metala v isti koš neurejenosti. Seveda so tudi svetle izjeme, igrišča ki so novejša, atraktivnejša in tudi varnostno ustrezno urejena. Vendar pa je še vedno odstotek teh zanemarljiv v primerjavi z dotrajanimi in nevarnimi igrišči. Zato želi inštitut Isera pomagati pri oblikovanju, namestitvi, pregledih, pri vzdrževanjih s strokovno usposobljenim osebjem, ki vam bo pomagalo pri doseganju vašega cilja – zagotoviti varna igrišča.

Torej, »ali so danes igrišča dovolj varna?« Ne vsa, so pa svetle izjeme, ki pripomorejo k manjšemu številu nezgod, to pa je tudi primarni cilj zagotavljanja varnosti. Če bomo nazadovali varnostne ukrepe igrišče, ki so trenutno v veljavi prek mednarodnih standardov, bomo po mojem mnenju dosegli tudi zmanjšanje poškodb. Otroci so naša prihodnost in tega se moramo zavedati.

Zato se z vsem trenutnim znanjem, s podatki, z informacijami, s strokovno usposobljenostjo ukvarjamo, da povečamo varnost igrišč. Zakaj ne bi naša igrišča in območja za igro veljala kot varna, zabavna ter fizično, kognitivno, družbeno in čustveno koristna za naše otroke, kolikor je to mogoče? Tega ne bom dosegla sama, kakor se tudi ne bo zgodilo samo od sebe. To bomo dosegli skupaj, kot družba, ki želi boljše pogoje za svoje otroke.

Ne dovolim si, da bi blizu nas nekdo umrl ali se trajno poškodoval zaradi nevarnih igral in bi pozneje prek zapletenih, dolgih in dragih sodnih procesov ugotovili, da smo imel moč odpraviti nevarnost, ki je bila vzrok za poškodbo. Denarni strošek zagotovitve varnega igrišča je v primerjavi s travmo otroka, staršev ter morebiti vzgojiteljev in lastnikov igrišč majhna.

Ali so današnji Igrišča dovolj varna? Ne, igrišče ni nikoli preveč varno. Naša igrišča je treba ustvariti takšna, da so varna. Moramo odpraviti znane nevarnosti ali pa bo naša družba za to plačala davek.

Andreja Bednjički, TÜV certificirana izvedenka za nadzor igral in igrišč

Nahajate se: Novice So igrala danes dovolj varna?

Kontaktirajte nas

Pišite nam
info@oopa.si

Obiščite nas tudi na:

fb-logotwitter-logo

Pravno obvestilo

Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Reproducirani dokumenti in vsebine morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Zavod za varno igro se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na tem spletnem mestu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti. Uporabniki vse objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Zavod, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Copyright © Zavod za varno igro. Vse pravice pridržane.