Oopa! Vse za varno igro

  • Aktualne novice

   

Novice

Konferenca 'Varna igra' 2014

Z namenom povečanja osveščenosti odgovornih oseb in povečanja preventivnega ravnanja je 7. in 8. aprila v Celju potekala prva mednarodna konferenca »Varna igra«. Izobraževalno srečanje je bilo namenjeno lastnikom igrišč in odgovornim osebam: turističnim objektom, šolam, vrtcem, občinam, lastnikom gostinskih objektov in podobnim, kakor tudi proizvajalcem in distributerjem igral.

Namen konference je bil prenos informacij o standardih, priporočilih in zakonodaji, saj to področje zaznamujejo velik obseg in razpršenost dejavnikov. Vsebino so sestavili govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na področju varne igre. Sem sodijo primerno projektiranje in načrtovanje igrišč, definicija starostne skupine uporabnikov, upoštevanje pomena igre za otroke in mladostnike, namen in spoštovanje standardov varnosti otroških igrišč EU, pravice in odgovornosti otrok in staršev, pravno stališče odgovornosti lastnikov, zbiranje in ustrezna obdelava podatkov o poškodbah na igralih in dobra praksa ter trendi – doma in v tujini.

Tekom konference smo podrobneje predstavili zakonodajo in standarde, gibalni razvoj otrok ter predstavo dobrih praks v Sloveniji in tujini. V Sloveniji je zakonodaja, ki ureja področje varne igre zelo neenotna in med posameznimi institucijami, ki izvajajo preglede, prihaja do velikih razhajanj v načinu in posledično tudi kakovosti pregleda igrala oziroma igrišča. Definitivno bo v prihodnje potrebno vzpodbuditi vladne institucije k medinstitucionalnem dialogu, kajti le tako bomo poenotili stališča.

Današnja družba, kar vključuje tudi otroke, je motorično slabše razvita kot pred desetletji. Tudi otroška igra je danes drugačna kot je bila nekoč. A vendar ostaja pomemben dejavnik v razvoju posameznika, saj skozi igro razvijemo pravilno motoriko telesa. In kje imamo to možnost? Ne samo v šoli in športnih društvih. Tudi s starši doma oziroma na otroškem igrišču. Če pa je igrišče kreativno, doživljajsko in tako otroku zanimivo, je uspeh gibalnega razvoja zagotovljen.

Vendar se v Sloveniji srečujemo ne samo z pomanjkljivostmi v zakonodaji na področju varne igre, premajhnem osveščanju lastnikov igrišč o pomembnosti varnosti na igralih, temveč tudi o neposluhu različnih institucij – v večini so to občine – ki bi omogočale gradnjo otrokom prijaznih in kreativnih igralnih površin.

Vsekakor lahko ocenimo, tudi po mnenju udeležencev, da je bila konferenca nujno potrebna in da nas čaka še ogromno dela na področju varne igre. Zelo radi se zgledujemo po dobrih praksah tujih držav, predvsem zahodno- in srednjeevropskih. A na področju varne igre zaostajamo po mnenju tujih strokovnjakov kar za 20 let. Mali ljudje bomo morali stopiti skupaj in se zelo potruditi, da nas bodo višje inštance pripravljene slišat.

Fotogalerija

You are here: News Konferenca 'Varna igra' 2014

Contact us

By e-mail:
info@oopa.si

Social networks:

fb-logotwitter-logo

Legal notice

Documents published on the website can only be reproduced for non-commercial purposes. Reproduced documents and contents must retain all warnings about copyright and may not be copied, reproduced or otherwise disseminated. Institute for Safe play will endeavor to provide the most accurate and up-to-date information on this site, but does not assume any guarantee as to their accuracy. Users all published contents at their own risk. Neither the Institute nor any other natural or legal person who participated in the creation of this website shall not be liable for any damages arising from access, use or inability to use the information on this web site or for any errors or deficiencies in their content. Copyright © Institute for Safe play. All rights reserved.