Oopa! Vse za varno igro

Varnost = nevarnost?

Slovar slovenskega knjižnega jezika tolmači besedo »várnost« -i ž (á) stanje varnega: zagotoviti komu varnost; imeti občutek varnosti oziroma besedo »nevárnost« -i ž (á) 1. možnost nesreče, škode ali česa slabega, neprijetnega sploh: nevarnost mu grozi; ni se zavedal nevarnosti; izpostavljati se nevarnosti; spravljati, spuščati se v nevarnost; splošna nevarnost ki zadeva več ljudi, skupin.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) opredeljuje definicije, kot so:
Nezgoda pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca. Nevarni pojav je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska škoda, je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do nezgode delavca zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo. Preventivni ukrep je vsak ukrep delodajalca ali delavca, ki je namenjen zmanjševanju ali obvladovanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Kolikor izmed nas se resnično zaveda pomena besede »varnost«. Vse preveč je namreč mogoče zaslediti novice o nezgodah. Kaj nam to sporoča? Da odrasle osebe premalo cenimo svoje življenje, da bi ga varovali? Da premalo ljubimo svoje bližnje oziroma smo brezbrižni, če ostanejo brez moža, žene, sina ali hčere? Ste se vprašali kdaj kaj moram narediti, da bom danes poskrbel za svojo varnost in se ob vrnitvi domov posvetil svojim ljubljenim? Ogromno je lahko vprašanj, ki jih lahko postavljamo, ampak samo dejanja štejejo.

Vse prepogosto je namreč zaslediti objestnost na cesti oziroma nevarno izvajanje delovnih nalog na delovnem mestu. V nedogled lahko govorimo o promociji varnosti in zdravja na delovnem mestu ali preventivi kako ravnati kot varne voznik na cesti. Zavedati se moramo, da z vsakim našim dejanjem, dajemo našemu »največjemu bogastvu« - otroku vzgled. Če ne bomo spremenili naših dejanj, ne bomo pripomogli k razvoju naše družbe v pravo smer!

Najlažje je kritizirati, kako nekdo dela stvari nevšečno, nepravilno…. Zazrimo se vase! Novo leto in novoletne zaobljube so prava iztočnica, da pričnete s spreminjanjem svojih dejanj in dajete pozitiven zgled svojim otrokom. Prijateljica mi je pripovedovala svojo neprijetno izkušnjo, ko je na parkirišču opozorila mladeniča, da je parkiral na parkirno mesto, ki je rezervirano za invalide ter da naj svoje vozilo odmakne….njegova reakcija? Pljunek v obraz?! Zgražanja vredno, seveda. Pričnimo z vzgajanjem naših otrok doma, učitelji so samo podaljšanja roka staršev, družba v kateri živimo pa pomaga pri integraciji otrok v družbeno in socialno življenje. Za zagotavljanje in nadzor nad varnostjo na igriščih, za varno igro in varna igrala pa smo zadolženi strokovno usposobljeni strokovnjaki, ki zagotavljamo, da je igra naših otrok varnejša, a da s tem ne izgubi otroškega draža vznemirjenosti.

Pa srečno v letu 2014!

You are here: News Varnost = nevarnost?

Contact us

By e-mail:
info@oopa.si

Social networks:

fb-logotwitter-logo

Legal notice

Documents published on the website can only be reproduced for non-commercial purposes. Reproduced documents and contents must retain all warnings about copyright and may not be copied, reproduced or otherwise disseminated. Institute for Safe play will endeavor to provide the most accurate and up-to-date information on this site, but does not assume any guarantee as to their accuracy. Users all published contents at their own risk. Neither the Institute nor any other natural or legal person who participated in the creation of this website shall not be liable for any damages arising from access, use or inability to use the information on this web site or for any errors or deficiencies in their content. Copyright © Institute for Safe play. All rights reserved.