Oopa! Vse za varno igro

Igra v zaprtih prostorih

Ponovno smo prišli v periodo leta, ko je aktualna postala igra na notranjih igriščih oziroma v igralnicah. Ko se odločimo otroka peljati na takšno igrišče in mu odobriti igro, je pred tem priporočljivo preveriti ustreznost igral, in sicer:

  • kakšni starostni skupini otrok je igralna površina namenjena,
  • maksimalno dovoljeno število otrok, ki se sme igrati,
  • koliko vzgojiteljev ali nadzornikov je zadolženo za nadzor igre otrok,
  • so le-ti ustrezno usposobljeni,
  • je dovoljeno spremstvo staršev,
  • je mogoč dostop odrasle osebe do vseh igralnih elementov,
  • ali je igralna oprema vzdrževana (npr. ni raztrganih plezalnih mrež),
  • ali je pod igrali ustrezna varnostna podlaga (blazine),
  • v kolikor je na igrišču bazen z žogicami, kakšna je globina le-tega (ni dovoljeno, da se otrok skrije v bazen z žogicami) ter ali je s higienskega vidika sprejemljiv.

Najpomembneje pa je, da se o nevarnostih na igrišču pogovorimo z otrokom in mu jih predstavimo kot izziv, ki ga otrok varno osvoji z našo motivacijo in nadzorom.

Zgoraj navedene postavke lahko starši preverimo z vizualno oceno ustreznosti igral, preberemo napisana navodila na informativnih tablah, ki so nameščene pri vstopu v igralne prostore, oziroma se osebno pozanimamo pri nadzornem osebju.

Za razliko od zunanjih igrišč, kjer so v zimskem času otroci oblečeni večplastno, je na notranjih igriščih obvezno, da se otroci pred vstopom na igralne površine sezujejo (uporaba copat) ter zaradi ustrezne notranje temperature slečejo tudi jakne in bunde, kar pomeni, da se s tem povečata red in čistoča na igrišču ter predvsem manjša verjetnost zatikov vrvic jaken in šalov na igralih.

Najpomembneje pa je, da se pred obiskom igrišča starši oziroma skrbniki otroka z njim pogovorijo o obnašanju na igrišču, kakšen je pravi pristop integracije otroka v skupinsko igro, o odnosu do starejših oseb ter predvsem, da je potrebno upoštevati morebitna varnostna opozorila s strani kompetentnih nadzornih oseb.

You are here: News Igra v zaprtih prostorih

Contact us

By e-mail:
info@oopa.si

Social networks:

fb-logotwitter-logo

Legal notice

Documents published on the website can only be reproduced for non-commercial purposes. Reproduced documents and contents must retain all warnings about copyright and may not be copied, reproduced or otherwise disseminated. Institute for Safe play will endeavor to provide the most accurate and up-to-date information on this site, but does not assume any guarantee as to their accuracy. Users all published contents at their own risk. Neither the Institute nor any other natural or legal person who participated in the creation of this website shall not be liable for any damages arising from access, use or inability to use the information on this web site or for any errors or deficiencies in their content. Copyright © Institute for Safe play. All rights reserved.