Oopa! Vse za varno igro

  • Aktualne novice

   

Novice

Igrišča na javnih površinah

Velikokrat vidim javna igrišča, ki so nova, s kvalitetnimi igrali, varnostno ustrezna, a samevajo. Ste si kdaj postavili vprašanje zakaj je tako? Mimo takšnega igrišča se dnevno vozim in nikakor ne razumem zakaj se odgovorne osebe pristale na tako visoko investicijo, niso pa izvedle ocene ali je lokacija sploh primerna za otroško igrišče.

Ko načrtujemo postavitev novega otroškega igrišča v lokalnih skupnostih, moramo vzeti na obzir najprej ali je lokacija sploh primerna. Veliko sem že napisala o izbiri lokacije, vendar ocenjujem, da ni zaman, če ponovim, da uporabniki igrišča – otroci, mladostniki in njihovi starši ali skrbniki obiskujejo lokacije, ki so blizu ostalim uporabnim lokacijam, npr. trgovskim centrom, gostinskim lokalom, osrednjemu mestnemu trgu, ki pripomore k socializaciji tako otrok, kot tudi njihovih staršev in skrbnikov. Nihče ne želi biti v socialnih aktivnostih izoliran od okolice, tudi otroci in njihovi starši ne! Svetovno priznane verige hitre prehrane so pomen in dodano vrednost igrišč v bližini svojih lokalov ugotovile že desetletja nazaj, pri nas pa je še vedno mogoče zaslediti negativni trend odstranjevanja igralnih površin.

Vzrok temu so inšpekcijski pregledi, ki so zaradi gospodarske klime v Sloveniji in splošnega razumevanja nalog inšpekcijskih služb generalno razumljeni napačno. Ob morebitnem takšnem obisku lastnik igrišča ne sme takšen obisk razumeti kot grajo državnih organov, ampak pomoč. Ja, vem sedaj razmišljate kakšno pomoč, če pa nam inšpektor naloži same ukrepe in kazni. Če pogledamo z drugega zornega kota, je inšpektor s tem preprečil morebitne mnogo večje neprijetnosti, ki bi nastale v primeru nezgode. Tožbe, dokazovanje kazenske in odškodninske odgovornosti osebja (lastnika ali vzdrževalca) ter zapletene in drage sodne procese in nenazadnje poškodovanega otroka, bolniško odsotnost njegovih staršev, bolečino bližjih. A o tem se vse do poškodbe ponavadi ne razmišlja. In zato so standardi: da preprečijo najhujše – v dobro vseh.

Vsekakor so igrala dodana vrednost in za pričakovati je, da ob vseh svojih aktivnostih lastnik ne more zaradi dnevnih obveznosti iskati informacije kaj pomeni varno igrišče in predvsem kakšno mora biti igrišče, da ustreza varnostnim zahtevam. Zato vam svetujem, da pri izbiri dobavitelja preverite kakšno je poznavanje ponudnika o varnostnih zahtevah oziroma se posvetujte z ustrezno kompetentno osebo (po možnosti dokazljivo certificirano ali akreditirano), da vam preveri ustreznost izbire igrali in predvsem ali je postavitev skladna z varnostnimi zahtevami evropskega standarda SIST EN 1176 oziroma po standardu EN 17020.

Javni park naj ima vse, prostor za igranje, priložnost, da združite nakupovanje s prehranjevanjem in priložnost za starše, da se sprostijo za nekaj časa. Kajti starši v času druženja s svojimi otroki izkoristijo priložnosti, ko se otroci igrajo tudi za nujna opravila, ki jih zaradi svojih natrpanih urnikov ne utegnejo drugače izvesti.

Avtor: Andreja Bednjički

You are here: Oopa Latest news Igrišča na javnih površinah

Contact us

By e-mail:
info@oopa.si

Social networks:

fb-logotwitter-logo

Legal notice

Documents published on the website can only be reproduced for non-commercial purposes. Reproduced documents and contents must retain all warnings about copyright and may not be copied, reproduced or otherwise disseminated. Institute for Safe play will endeavor to provide the most accurate and up-to-date information on this site, but does not assume any guarantee as to their accuracy. Users all published contents at their own risk. Neither the Institute nor any other natural or legal person who participated in the creation of this website shall not be liable for any damages arising from access, use or inability to use the information on this web site or for any errors or deficiencies in their content. Copyright © Institute for Safe play. All rights reserved.